gennaro logo new

2021.június 7.

197274908 812539663027644 2933357281083063828 n„Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, aki minden könyvet elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti önmagában munkájának s tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus.”
(Lev Tolsztoj)

Ammerné Nagymihály Emília gyermekszeretete, hivatástudata, szakmai hozzáértése és munkájához való hozzáállása mindannyiunk számára példaértékű.

Több mint negyven éves gyógypedagógusi munkássága gyümölcseként nemcsak tanítványai, hanem kollégái, a gyógypedagógusi szakma is sokat köszönhet neki.

Pályafutását a 12. kerületi csecsemőotthonban kezdte, súlyosan értelmi fogyatékos gyermekek és fejlődésükben elmaradt csecsemők fejlesztésével foglalkozott, majd diagnosztikai tevékenységet végzett egy tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságban. Ezt követően a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolájában tanított.

1999-től kiváló tankönyveket írt, melyeket a mai napig előszeretettel használ a gyógypedagógus szakma. Az új NAT megjelenésével, 2020-ban ezen tankönyvek tartalmát a kerettantervhez igazította, új fejlesztésű tankönyvei igényesek, szakmailag jól használhatók.

Az évek során gyógypedagógiai szaktanácsadóként, illetve több szakmai konferencia szervezésével, előadások, műhelyfoglalkozások tartásával segítette a gyógypedagógusok munkáját, felhívta a figyelmet a fogyatékkal élő emberek nehézségeire, társadalmi beilleszkedési problémáira.

2012 óta a Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményvezetőjeként folyamatos innováció jellemezte. Kiemelkedő szakmai működése során az iskola képzési rendszere átalakult. Irányításával megvalósult az intézményben a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók modulrendszerű készségfejlesztő iskolai képzése, az autista gyermekek általános iskolai tanulmányainak folytatásaként az autizmussal élő tanulók készségfejlesztő iskolai képzésének bevezetése. Munkássága alatt a tanulók mindenek felett való érdekeit tartotta szem előtt; olyan képességek, készségek, kompetenciák fejlesztését tartja elsődlegesnek, amelyek elősegítik a fiatalok életben is használható, praktikus ismereteinek kialakítását, bővítését, magasabb szintű társadalmi integráció lehetőségét. Fontosnak tartja, hogy mindeközben boldog iskoláskort érjenek meg. A Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi Kulturális Fesztiváljának megrendezésével sok éven keresztül támogatta a különböző fogyatékkal élő fiatalok tehetséggondozását.

Kiemelkedő oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkájáért Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter Apáczai Csere János-díjat adományozott intézményvezetőnknek, melyet 2021. június 7-én,  ünnepélyes keretek között vett át a Pesti Vigadóban.

Szívből gratulálunk a kitüntetéséhez!

Schrantz Anett
intézményvezető helyettes

 

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech