2021.május 13.

IMG 20210511 090830„Itt a tavasz, tudod-e?
Leheletét érzed-e?
Virágszájjal rád nevet
virágszájú kikelet.
Rád füttyent egy bokorból
füttyös madár torokból.
Rügyes ággal meglegyint
s érzed, tavasz van megint.”
(Gazdag Erzsi: Itt a tavasz)

A fenti vers kedvesen illusztrálja a tavasz báját és élénkségét. Néhány nappal ezelőtt még csak vágyakoztunk a szép, üde, meleg tavasz érkezésére. Végül meg is érkezett mindannyiunk örömére. Sokunk örvendezését csak fokozta, hogy ettől a héttől már iskolánk falai között tanulhatunk.

Intézményünkbe lépve azonnal szembe tűnnek számunkra kertünk, udvarunk zöldellő fái, cserjéi és pompás virágai. Ezenkívül egész nap tanúi lehetünk tollas barátaink csivitelésének. A mi tündérkertünk – hívjuk így sokan, jó levegőt, nyugalmat, szemet gyönyörködtető élményt nyújt. Élőhelye különböző növényeknek, állatoknak. Fáinknak, madáretetőinknek és odúinknak köszönhetően számos madárfaj fordul meg itt. Hálásak vagyunk azért, hogy ilyen csodálatos természeti környezetben tölthetjük hétköznapjaink legnagyobb részét. Ezt mindig igyekszünk maximálisan kihasználni és diákjaink javára fordítani. Bár az idén elmaradt – a jelenléti oktatás hiányában -, hogy testközelből figyelhessük meg a tavasz korai ébredését, növények fejlődését, a fák rügyfakadását, korai hagymás virágok kibújását. Továbbá a kertészkedés első munkálatai, a virágágyások gondozása és a veteményezés is mindezidáig váratott magára. Mindezek miatt már az első jelenléti oktatási napon megragadtuk az alkalmat, hogy méltóképpen megünnepeljük a madarak és fák napját.

A madarak és fák napja megünneplésének célja, hogy felhívja a társadalom és különösen az ifjúság figyelmét a természetvédelem fontosságára. Törekvés olyan attitűd kialakítására, mely védi és óvja a természetet és felelősségteljes magatartásával segíti, gazdagítja környezetét. Hazánkban első alkalommal 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg a Párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján. Herman Ottó javaslatára és közreműködésével pedig 1906-ban gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a madarak és fák napjának megünneplését minden iskola számára. Így ma már több mint száz éve ünnepeljük ezt a jeles napot május 10-én.

Iskolánkban - mint ökoiskola, és Madárbarát kert - nagyon fontosnak tartjuk, hogy évről évre megemlékezzünk a madarak és fák napjáról. Pedagógusaink néhány tematikus óra keretében elméleti ismeretekkel és gyakorlati feladatokkal készültek diákjaink számára. Tanulóink igen eltérő adottságokkal, képességekkel bírnak, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a differenciált, személyre szabott és cselekvésbe ágyazott, tapasztalati úton történő tanulás-tanításra. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a társas-szociális, együttműködési készségek fejlesztését is.

Ennek figyelembe vételével az általános iskola alsó és felső tagozatai kézműves foglalkozásokat (tavaszi fák, madarak festése, színezése; madaras képek gyűjtése, ragasztása), illetve közeli kirándulásokat szerveztek, ahol megfigyelhették a megújult természet szépségeit. A 4. osztály tanulói rovarhotelt helyeztek el kertünk azon részén, ahol szép, színes virágágyások találhatóak. Ezzel is segítve különböző rovarok táplálkozását és szaporodását.

A készségfejlesztő iskola osztályaiban bevezetésként az elméleti ismeretek felelevenítésén és mélyítésén volt a hangsúly: beszélgetés a madarak és fák napjának céljáról, jelentőségéről, a természetvédelem fontosságáról. A feladatok között szerepelt különböző oktatóvideók megtekintése, madárhangok hallgatása, azonosítása; madarakról és fákról szóló találós kérdések megfejtése, az év madarának és fájának megismerése, feladatlapok megoldása, versek és mesék felolvasása, értelmezése.

Saját és közös élmények megtapasztalásaként osztályonként kézműves foglalkozásokat (madarak, fák színezése, festése; origami madarak hajtogatása; fa rajzolása kedvenc évszakkal stb.), illetve sétákat szerveztünk az iskola udvarán, kertjében és a környéken. Tanulóink madár- és növényhatározók (könyvek, illetve digitális alkalmazások) segítségével azonosították be kertünk növényeit, madarait.  Megtekintettük a kihelyezett etetőket és odúkat. Próbáltuk megfigyelni a madárfiókákat, de egyelőre nem észleltünk mozgást az odúk körül. Közben megbeszéltük, hogy tavasszal befejeződik a madarak etetése, így már csak az itatásukat szükséges segíteni. Nagyon kedves látvány volt, amikor a 9/a osztály tanulói az általuk kiszínezett madarakat kivitték az udvarra és felfüggesztették az egyik fára. Nagy rácsodálkozással figyelték amint a szél fújja a madaraikat.

A madarak és fák napja kiváló lehetőség volt arra, hogy az online oktatás után, az első napon újra felfedezzük iskolánk szépségeit, az osztályok tagjai kicsit kötetlenebb hangulatban újra összeszokjanak, közösséggé kovácsolódjanak. A sokszínű foglalkozások segítségével élmény-szerűen, játékosan mélyítettük el tanulóink tudását. Ennek köszönhetően bővült ismeretanyaguk, tapasztalatuk az őket körülvevő élőlényekről, a természetvédelemről és annak fontosságáról. A környezettudatos magatartás, a felelősségteljes döntés pedig egyre inkább a tanulók sajátjává válik.

Müller Éva
gyógypedagógus

 

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech