2020. október 30.

 boldogság1„A boldogság nem feltétlenül valami eget rengető dolog; apró, alig érzékelhető mozzanatokból is állhat.”
(Petra Nagyová-Dzerengová)

Iskolánk 2018-ban csatlakozott a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programjához. A programban jelenleg három osztály vesz részt rendszeresen, mely során minden hónapban a pozitív pszichológia élménypedagógiai módszereivel dolgoznak fel 10 egymásra épülő témakört. A foglalkozások segítik a tanulókat a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és folyamatos önismereti fejlesztéssel, pozitív életszemlélet kialakításával elősegítik testi és lelki egészségük megőrzését.

Az őszi szünet előtt egy tanítás nélküli munkanap keretében az egész iskola – általános iskola és szakiskola egyaránt – bekapcsolódott a boldogságóra programba. A boldogságóra program 10 témaköréből 5 témát dolgoztunk fel a foglalkozások során. A pedagógusok az erre a napra készített forgatókönyv alapján merültek el a tanulókkal a témákhoz kapcsolódó játékokban, feladatokban, azokat a tanulók képességeihez igazítva. Így, bár a jelenlegi járvány-helyzetre való tekintettel osztályszinten foglalkoztunk a feladatokkal, mégis az egész iskolában egyszerre zajlottak ugyanazok a programok, amelyek így az együtt gondolkodást, a közös munkát jelképezték.

Ezen a napon minden tanóra elején felcsendült az iskola hangszóróiban egy boldogságdal, amely megalapozta az órák jó hangulatát, bevezette az adott témakör feldolgozását. A dal elhangzása után egy-egy témához kapcsolódó, pozitív hangvételű vers felolvasásával és értelmezésével folytatódott a foglalkozás.

boldogság2

Az első téma az „apró örömök élvezete” volt: elolvastuk a Kék madár meséjét és a történetben szereplő madár boldogságot fakasztó énekéhez hasonló örömforrásokat gyűjtöttünk a hétköznapokból. Sorra vettük azt is, milyen örömforrásokat köszönhetünk az érzékszerveinknek (hallás, látás, szaglás, tapintás, ízlelés).
Ez után az „optimizmus” témaköre következett. Különböző helyzeteket felvázolva beszéltük meg az optimista-pesszimista fogalom, valamint a „Minden rosszban van valami jó” mondat jelentését. Varázsszemüveget készítettünk, amit mindenki képességeinek megfelelő technikával díszített. A szemüveg használata és a varázsmondat, mely szerint „Ha felveszem a szemüvegem, szebbé válik minden” segítenek tudatosítani a tanulókban, hogy az optimista gondolkodásmód tanulható, elsajátítható, mely egy újabb lépés a boldogság eléréséhez.

A harmadik feldolgozott terület a „hála” volt. Tanulóinkra jellemző, hogy egészen apró dolgokért is rendkívül hálásak tudnak lenni, épp ezért sem volt számukra nehéz feladat, hogy a kapott falevél alakú (újra felhasznált) lapra leírják, lerajzolják, ráfessék, hogy miért hálásak. Az elkészült faleveleket az aulában felállított hála-fára helyezték az osztályok.
A negyedik órában a „társas kapcsolatok” kerültek előtérbe. Napjainkat társas közegben, társaságban töltjük, ami a nap folyamán mindig változik. Hétköznapokon a legtöbb időt osztálytársaink, míg hétvégén családunk társaságában töltjük. Az iskolába járó fiatalok életének meghatározó társas kapcsolata a barátság. Beszélgettünk arról, hogy mi köti össze a barátokat: közös tulajdonságok, érdeklődési körök. Egy pamutgombolyag segítségével kapcsolati hálót építettünk az osztályokban: megfelelő távolságban egymástól körbe álltak egymásnak adva a fonalat és az átadáskor elmondták, hogy mit szeretnek a másikban.
A napot a „boldogító jócselekedetekkel” zártuk. Ez a téma tulajdonképpen összefoglalta az egész nap mondanivalóját: az az igazi boldogság, amikor másokat boldoggá teszünk.

boldogság5

A témakörök feldolgozása közben egy plusz feladatot is elvégeztek tanulóink: körberajzolták a kezüket és mindenki neki tetsző technikával díszítette: lehetett színezni, festeni, rajzolni, pecsételni, ragasztani. Az elkészült kezeket kivágtukk és a nap végén az aulában kifüggesztett madár alakra ragasztottuk. Elkészült az iskola saját „Kék madara”, mely köztudottan a boldogság szimbóluma. Az egész napos programsorozatot Bagdi Bella Jól érzem magam dala zárta: a tanulók együtt énekelték a dalt a tantermekben és többen táncra is perdültek. Mi sem bizonyíthatná jobban, hogy a boldogságnap elérte célját, hiszen örömtől volt hangos az iskola. Az aulát díszítő boldogság madara és hála-fa pedig az őszi szünet után is emlékeztetni fogja a fiatalokat arra, hogy a megismert témák segítségével hogyan válhatnak boldog emberekké.

Latorcainé Vavreczky Mária
gyógypedagógus     

 

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech